Familieterapeut Tonje Anine Løff

Familieterapeut Tonje Anine Løff

Om familieterapeut.net

På denne bloggen vil du finne faglige innlegg om familie, par, samliv og relasjoner.
Dersom du har et tema du ønsker at jeg skal skrive mer om, kommenter gjerne et forslag!

Du kan også ta kontakt angående spørsmål eller timebestilling på e-post: tonje@familieterapeut.net
Min nettside finner du her: www.familieterapeut.net

Familieterapi

ParterapiPosted by Tonje Anine Løff Fri, January 26, 2018 11:24:12

Det finnes mange ulike terapiretninger der ute og det er ikke sikkert alle vet hva som er spesielt for en familieterapeut. Jeg skal forsøke å tydeliggjøre hva som kjennetegner en familieterapeut, herunder systemisk familieterapeut.

Først og fremst er familieterapi og systemisk praksis en profesjonsmaster, du kan lese mer om utdanningen her: https://www.vid.no/studier/familieterapi-og-systemisk-praksis-master/.

En familieterapeut har en klinisk videreutdanning på høyskolenivå og noen har også profesjonsmaster. Jeg har den kliniske videreutdanningen og er snart ferdig med mastergraden.

Til forskjell fra for eksempel psykologien, hvor man i hovedsak har fokus på enkeltindividet, er man i familieterapien opptatt av systemet et individ inngår i. Man forsøker å forstå individet ved å se på helheten av relasjoner vedkommende er en del av. Helt fra samfunnsnivå til familie- og vennerelasjoner. En familieterapeut er mindre opptatt av å forstå utfordringer eller problemer som noe tilhørende individet, og er mer opptatt av å forstå det problemfylte som noe man opplever i relasjon til andre. For å komme med et eksempel, dersom det oppstår en konflikt mellom partnere vil en systemisk familieterapeut mene at denne konflikten finnes i rommet mellom partene. Når et par er opptatt av hvem som har skyld, eller også kanskje hvem som ER problemet, vil familieterapeuten holde fokuset på at ingen ER problemet og at utfordringer oppstår i samhandling hvor alle som inngår i kommunikasjonen bidrar til det som skjer videre. Man kan også si det slik at ingen ER aggressiv, men i en relasjon kan man bli aggressiv sammen med noen andre.

Det er viktig å understreke at man med dette ikke mener at ingen trenger å ta ansvar for sine handlinger. Det er menneskelig å feile og alle kan gjøre noe som skader en annen, uten at det nødvendigvis er hensikten. Som familieterapeut kan man komme til å møte en familie hvor et av familiemedlemmene har skadet et annet, ved for eksempel å utøve vold. Da vil ikke familieterapeuten mene at det er noen andre i familien som har ansvar for denne handlingen.

Det finnes flere faglige retninger også innenfor den systemiske familieterapien, derfor vil man kunne møte familieterapeuter som jobber litt forskjellig. Likevel vil det være felles for alle at man jobber med kommunikasjonen mellom personer og hjelper til med å bedre relasjoner mellom par, familiemedlemmer og andre nære relasjoner. Det man ikke gjør, til forskjell fra for eksempel psykologer, er å utrede enkeltindivider og sette diagnoser.

Man kan også si det sånn at alle levende vesner inngår i systemer og at alt vi kommuniserer, både verbalt og ikke-verbalt, påvirker det som er rundt oss. Vi er konstant i endring og det samme er alt rundt oss. Så, det vi gjør er å flytte fokus fra det som skjer inne i individet og se nærmere på det som skjer mellom individet og det som er rundt. Dersom man opplever å føle seg fastlåst og ønsker endring, enten alene, i et parforhold eller i en familie, kan det være lurt å snakke med en familieterapeut som kan være med å undersøke hva som skal til for å få til endring. Til en familieterapeut kan man komme alene eller sammen med noen andre, for eksempel en partner eller et eller flere familiemedlemmer.

Som med alt annet er det alltid mange måter å forstå og forklare noe på, derfor vil jeg til slutt legge til at dette er min forståelse og forklaring av hva en familieterapeut gjør. Det er også en svært forenklet forklaring og man kunne si mye mer om dette. Videre på denne bloggen vil det forhåpentligvis bli enda litt tydeligere, hva en familieterapeut er opptatt av!

#Par #samliv #familie #forhold #terapi #relasjoner  • Comments(0)//artikler.familieterapeut.net/#post1

Fastlåst i konflikt

ParterapiPosted by Tonje Anine Løff Sat, October 28, 2017 19:29:52

Inspirert av Gottmans 7 prinsipper for gode samliv vil jeg skrive noe om konflikter. Noe som forhåpentligvis kan gi en pekepinn i forhold til hvordan man kan se annerledes på de utfordringene som oppstår i samlivet. Innenfor denne metoden skilles det mellom to ulike former for konflikter. Den ene formen er såkalte konflikter som kan løses og den andre er konflikter som vedvarer.

Det kan være til stor hjelp bare ved å forstå forskjellen. En måte å skille disse er ved å kjenne etter på den følelsesmessige intensiteten ved konflikten. Løselige konflikter er vanligvis ikke så følelsesmessig opprivende eller intense fordi konflikten omhandler en situasjon eller et bestemt dilemma. Vedvarende konflikter er ofte svært intense følelsesmessig og dere vil oppleve at de stadig dukker opp. Det kan være at problemet dukker opp ved ulike anledninger i flere år, de kan virke uløselige og de forsterkes av dypere underliggende konflikt. Dere gjør ulike forsøk på å løse konflikten, men kommer ingen vei.

Dersom man generelt er positive til hverandre, respekterer hverandre og kan lytte til hverandre er det svært mulig å sitte ned sammen for å finne ut hvordan man løser de løselige konfliktene og kommer frem til kompromisser. Når det gjelder de vedvarende krever det noe annet. Det krever at man sammen kan utforske de underliggende kreftene som handler om den enkeltes drømmer og som ofte er knyttet til viktige verdier og tidligere erfaringer i livet. For å utforske dette må man være i stand til å skape et miljø hvor det oppleves trygt for den andre å fortelle om sine følelse, ønsker og drømmer. Begge må kunne lytte og undersøke sammen med den andre. Det vil ikke være et mål i seg selv å løse problemet, men derimot å kunne kom frem til foreløpige kompromisser og forstå den andre bedre.

Det handler like mye om å akseptere/bli bevisst at vedvarende konflikter eksisterer i alle samliv og at dersom du var sammen med en annen person ville konfliktene handlet om andre ting.

Å undersøke vedvarende konflikter er ikke alltid så lett å legge tilrette for på egenhånd og da kan det være en ide og oppsøke hjelp. Kjenner du deg igjen i dette og ønsker hjelp, kan dere oppsøke en terapeut eller melde dere på kurs. Jeg kommer tilbake med mer informasjon om kurs senere. Poenget er at selv om det oppleves fastlåst nå, så er det mulig å løse opp i det. Samtidig er det mulig å forebygge at vedvarende konflikter kommer til et punkt hvor det føles fastlåst og umulig.

For at et forhold skal lykkes er det flere ting enn å løse opp i konflikter som er viktig. Man må også styrke forholdet ellers. Man må bli bedre kjent med hverandre, bygge vennskap og tillit og lage en unik «vår historie». Er dere nysgjerrig på om dere kan styrke forholdet deres og få det bedre sammen, ta gjerne kontakt.


#Samliv #ekteskap #parforhold #kjærlighet #lykke #skilsmisse #brudd #fådetbedre #gottman #gottman7p #kurs #terapi  • Comments(1)//artikler.familieterapeut.net/#post0